Op dinsdag 21 april heeft de overheid bekend gemaakt dat het voor kinderen t/m 12 jaar weer toegestaan is om in teamverband te trainen. In overleg met het kader van betreffende jeugdteams (JO7 t/m JO11) hebben wij besloten om de trainingen voor deze teams na de meivakantie (vanaf 6 mei) weer te hervatten met inachtneming van enkele maatregelen.

De trainingen zullen plaatsvinden op maandag en woensdag binnen twee aparte tijdsvakken, om spreiding zoveel mogelijk te bevorderen (18.00-19.00 en 18.30-19.30). De exacte tijden per team zullen per Whatsapp bekend gemaakt worden. Er zal maximaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare velden, zo heeft elk team genoeg ruimte. Per team zullen er maximaal twee leiders of trainers zijn toegestaan, zij dienen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en de spelers te houden. De kantine en kleedlokalen zullen gesloten blijven tijdens deze trainingen. Wel zal er een noodlokaal open zijn voor eventuele noodzakelijke hygiënische handelingen. Er worden aparte looproutes gecreëerd voor binnenkomen en verlaten van het terrein. Ook wordt er een tweede poort opengesteld, deze zal dienen als uitgang van het complex. Op het complex zullen posters hanger die de aanwezigen nogmaals wijzen op de geldende maatregelen. Er zullen pompjes met handgel aanwezig zijn.

Aan ouders/verzorgers willen wij vragen hun kind/kinderen alleen te brengen en halen. De kinderen worden maximaal 10 minuten van te voren op het complex verwacht, na de trainingen dienen zij direct opgehaald te worden. Bij het brengen en halen is het advies om zo veel mogelijk in de auto te blijven. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan graag minimaal 1,5 meter afstand houden van andere ouders/verzorgers en kinderen. We kunnen helaas geen ouders/verzorgers toestaan op het complex tijdens de trainingen. De kinderen zullen bij de ingang worden ontvangen door iemand van SV Meerssen (duidelijk herkenbaar aan een hesje). Daarnaast zal er tijdens deze trainingsavonden een BOA aanwezig zijn.

Wij achten het helaas niet mogelijk om de trainingen te hervatten voor kinderen ouder dan 12 jaar. Het is voor ons bijna onmogelijk om trainingen te geven waarbij gegarandeerd minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Voor deze leeftijdscategorie wachten wij op verdere protocollen vanuit KNVB en NOC/NSF.