Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is er ook voor kinderen uit de gemeente Meerssen

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is bestemd voor kinderen en jongeren woonachting in de
provincie Limburg, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging, culturele
instelling of vereniging.

Spelregels:

• Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is er voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een
laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP’ers,
werkende armen, gescheiden ouders of andere redenen waarom ouders de sport niet kunnen
betalen;

• Een aanvraag dient te alle tijden te worden ingediend door een intermediair *
Ouders, kinderen, jongeren, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of
dansdocenten kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen;

• Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor een kind worden gedaan;

• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;

• De betaling van de contributie en eventuele attributen, wordt na ontvangst van de factuur,
direct overgemaakt aan de betreffende sportvereniging/cultuurinstelling/winkel.
Ouders/verzorgers ontvangen dus geen geld;

• Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de benodigde
attributen (kleding, materiaal) kunnen worden verkregen;

• Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding. Uitzonderingen worden
gemaakt voor de verschillende vechtsporten;

• De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan
de activiteiten, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

* De intermediair: Dit is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of
  scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de
  leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een
  welzijnsinstelling of een gezondheidsorganisatie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg werkt nauw samen met de Limburgse Leergelden en adviseert
dan ook om aanvragen in te laten dienen via een medewerker van Stichting Leergeld.

Voorwaarden voor kinderen uit de gemeente Meerssen:

• Leeftijd: Kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar

• Gezinsinkomen: Het gezinsinkomen is minder dan 120% van het wettelijk sociaal minimum

• Activiteiten: Sportactiviteit + culturele activiteit + zwemles

• Vergoedingen: Richtbedrag € 225,- per 12 maanden, per kind

Maatwerk is mogelijk tot maximaal € 350,- per 12 maanden, per kind

Uitzondering! Het kan gebeuren dat ouders/verzorgers wel een inkomen hebben maar toch het
sporten of culturele activiteit niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan
aangeven waarom de ouders/verzorgers ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten
of culturele activiteit te betalen kan, bij uitzondering, toch een beroep op het Jeugdfonds Sport &
Cultuur worden gedaan. Bijvoorbeeld: Ouders zitten in de schuldsanering, hebben een laag inkomen
en veel kinderen, éénouder gezin met laag inkomen enzovoorts

Voor informatie vanuit SV Meerssen, neem contact op op onderstaand email adres:

penningmeestersvmeerssen@gmail.com