Inleiding:

S.V. Meerssen heeft sportief gedrag hoog in het vaandel staan. We hebben respect voor elkaar en voor onze tegenstander. Sportief gedrag gaat voorop in de strijd en zorgt voor een positief imago van onze voetbalclub. We constateren echter dat de afgelopen jaren ook onsportief gedrag regelmatig op onze velden te zien is geweest. Naast het onwenselijke gedrag, constateren we ook dat het een behoorlijke onkostenpost is voor onze club. De afgelopen jaren betaalde SV Meerssen ruim € 1.500,- per seizoen aan boetes naar aanleiding van rode en gele kaarten. Dit geld zetten we liever op een andere manier in voor onze vereniging.

Het bestuur heeft daarom tijdens de jaarvergadering aan de leden voorgesteld dat de boetes van alle gele en rode kaarten als gevolg van opmerkingen, ongeoorloofd gedrag en of overtredingen voortaan worden doorbelast naar het desbetreffend lid. De vergadering is hiermee akkoord gegaan. De regeling gaat per omgaande in.

Wat houdt de regeling in?

Wanneer een speler of trainer/leider een gele of rode kaart ontvangt als gevolg van commentaar op de leiding en of ongeoorloofd gedrag worden de kosten van de KNVB bij het betreffende lid in rekening gebracht.

Kosten worden zonder toeslag doorbelast tegen de actueel geldende tarieven. Deze zijn te raadplegen bij de website van de KNVB.

De volgende afspraken worden gehandhaafd:

  1. De regeling heeft betrekking op alle wedstrijden van de jeugd en senioren; competitie, beker en vriendschappelijk.
  2. De terugbetaling aan SV Meerssen heeft betrekking op zowel de boete van de ontvangen als ook de boete die voortvloeit uit een tuchtzaak (bijvoorbeeld n.a.v. staken wedstrijd of rode kaarten);
  3. Nadat de schriftelijke uitspraak van de KNVB is ontvangen ontvangt u z.s.m. hierover een factuur van SV Meerssen met de betaalgegevens.
  4. De terugbetaling dient door het lid per omgaande betaald te worden, contant bij de penningmeester of per bank.
  5. Betaling dient in ieder geval plaats te vinden voor de eerstvolgende wedstrijd.
  6. Bij geen betaling kan de speler niet deelnemen aan de volgende wedstrijd.
  7. Wanneer de boete niet aan SV Meerssen is betaald, wordt het betreffende lid uitgesloten van alle (volgende) wedstrijden totdat de boete betaald is.

Bij een overschrijving moet het eventueel nog openstaande bedrag alsnog worden betaald voordat overschrijving wordt verleend door SV Meerssen.

Senioren afdeling

Jeugdafdeling, Junioren en Pupillen

 De boeteregeling is van toepassing op de teams die in de A- en B-categorie uitkomen.

  1. Vanaf de 1e gele kaart worden de kosten bij het betreffende lid in rekening gebracht.
  2. Alle directe rood kaarten inclusief de bijkomende kosten van de KNVB i.v.m. met tuchtzaken dienen door de speler/leider-trainer te worden betaald. Indien het lid samen met de club in beroep gaat en de sanctie vervalt dan vervallen uiteraard ook de boetes.

Als een speler van SV Meerssen direct rood krijgt is hij/zij automatisch geschorst voor de eerstvolgende competitie- of bekerwedstrijd. Na de schriftelijke bevestiging van de schorsing door de KNVB is verweer mogelijk door het opstellen van een zgn. schikkingsvoorstelformulier. Tot de volgende uitspraak is de speler weer speelgerechtigd, tenzij de tuchtcommissie van de KNVB anders bepaalt.

Daarnaast behoudt het bestuur zich het recht voor aan de hand van de aard van de overtreding een extra sanctie namens de club op te leggen. Men moet hier bijv. denken aan een wedstrijd extra schorsing of in het uiterste geval zelfs afvoering van de ledenlijst.

Respect, normen en waarden staan hoog in het vaandel van onze club.

Buitensporig gedrag van leden van onze vereniging wordt niet getolereerd.