Oudste lid van SV Meerssen Harie Pluymaekers overleden

Een ieder die Harie gekend heeft, meende dat hij wel honderd zou worden. Helaas zij hem dat niet gegund. Hij is afgelopen zondag vroeg op de dag in het ziekenhuis op 98-jarige leeftijd overleden. Harie was al 53 jaar aan SV Meerssen als lid verbonden waarvan 18 jaar als jeugdleider. Daarvoor was hij gedurende vele jaren al een vurige supporter van Marsana dat in 1965 verder ging onder de naam SV Meerssen. In 1978 won SV Meerssen A1 met Harie als lid van de technische staf voor 1500 toeschouwers de Bisschopsbeker. Toen maakten o.a. Wim Dusseldorp, Jos & Marcel Adam, Ludo Fransen en Hub Meulenberg deel uit van dit team. Ook met A1 werd hij kampioen in 1986 met spelers als Erik Meijer en Marcel & Eric Smeets. Op zondag 18 mei 2008 kreeg Harie samen met René Lahaije door burgemeester Ricardo Offermanns de Marsna Erepenning van Verdiensten der Gemeente Meerssen uitgereikt. Dit geschiedde tijdens het 90-jarig bestaansfeest van SV Meerssen. Beiden ontvingen deze penning vanwege hun bijzondere verdiensten en jarenlange inzet voor SV Meerssen. Verder was Harie sinds 1986 lid van de onderhoudsploeg van SV Meerssen tot zijn gezondheid dit niet meer toeliet. Deze ploeg draagt zorg voor de schoonmaak van het hele SV Meerssen complex en het onderhoud van de kleedlokalen, tribune en groenvoorziening. Op vrijdag 28 oktober 2022 werd de nieuwe kantine van SV Meerssen officieel geopend. Als oudste lid werd Harie uitgenodigd om samen met het jongste lid de 5-jarige Twan Houben het lint door te knippen. De laatste keer dat hij in de kantine aanwezig was, is 8 mei 2023 geweest, de dag na het kampioenschap van SV Meerssen in de 4e Divisie. Hier zag je hem echt van genieten! Harie was Meerssenaar in hart en nieren, ook buiten het voetbal om. Zo vormde hij samen met Annie die hem helaas veel te vroeg is ontvallen, in 1977 het prinsenpaar van De Aanhawwersj. Precies 10 jaar later werd hij Carnavalsprins van SV Meerssen. Verder was Harie nog te zien bij Meer Vandaag (thans Heuvelland Vandaag) in een interview over “Stolpersteine” en vertelde hierin over de deportatie van de Joodse familie Zeligman. Ook in de flat in het Pastoor Creusenplantsoen was hij bij zijn medebewoners een graag geziene gast.
Tenslotte nog even terug naar SV Meerssen waarvan hij decennia lang plakboeken bij hield. Deze kwamen geweldig van pas bij de samenstelling van het Jubileumboek van Honderd Jaar SV Meerssen dat door René Willems werd vervolmaakt. De titel spreekt boekdelen: “De Putter, de Pel en de Kösj”. Kortom, er is nog zoveel te vertellen over Harie en SV Meerssen doch we komen superlatieven te kort!
Zijn nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe in deze droeve dagen!
Namens Bestuur SV Meerssen