Vanochtend heeft bestuurslid Jack Franssen, uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jack heeft deze onderscheiding onder andere gekregen voor zijn inzet als bestuurslid en vrijwilliger bij SV Meerssen. Daarnaast is Jack actief (geweest) als vrijwilliger bij het ziekencomité Meerssen-West, CV De Aanhawwersj, speeltuin St. Joseph en de Broedermeesters.

Wat ons betreft, is deze onderscheiding volledig verdiend en wij hopen dan ook dat Jack nog vele jaren actief zal blijven binnen onze vereniging.

Onze felicitaties gaan uit naar Jack, zijn vrouw Lilian, dochter Maud en schoonzoon Yannick.