Inmiddels bijna een week geleden werden wij opgeschrikt door de brand in de kantine. De brand verwoestte de volledige kantine, maar richtte ook schade aan in de businessruimte en twee kleedlokalen.

Het herstelproces van het complex is in gang gezet, maar zal uiteraard een behoorlijke tijd in beslag gaan nemen. Allereerst zullen de puinresten geruimd dienen te worden. Daarna volgt het herstel van het gas, het water en de elektriciteit. Vervolgens zullen er eventueel noodvoorzieningen geplaatst moeten worden. De gesprekken met zowel de gemeente als de verzekeraars lopen.

Helaas is er daarom momenteel nog veel onzeker betreft de opstart van het nieuwe seizoen. Wel hebben diverse collega-verenigingen hun hulp aangeboden en zullen wij hier zeker gebruik van gaan maken.

Er zullen de komende weken diverse updates volgen. Zodra er meer bekend is, horen jullie weer van ons.

Op de pagina www.svmeerssen.nl/brand-in-kantine zullen alle updates betreffende de brand geplaatst worden.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag via info@svmeerssen.nl of één van de bestuursleden.

Als laatst willen wij namens het bestuur iedereen ontzettend bedanken voor hartverwarmende steunbetuigingen die we, als club, hebben mogen ontvangen. Samen komen we er sterker bovenop!