Zoals inmiddels ieder jaar gebruikelijk organiseren wij een toernooi voor bedrijven en veteranen. Dit jaar op vrijdag 22 mei ’s-avonds vanaf 19.00 uur. Het toernooi wordt gesponsord door Rabobank Maastricht en Omstreken. Het is voor bedrijven een uitermate mooie gelegenheid om met personeel op informele wijze een fijne en sportieve avond door te brengen hetgeen de werksfeer zeker ten goede komt. Uit de reacties van bedrijven en veteranen is gebleken dat zij het toernooi afgelopen jaren als goed georganiseerd en gezellig hebben ervaren.
De voetbalwedstrijden worden afgewerkt op kleine velden (¼ normaal veld) en duren 15 minuten per wedstrijd. De teams bestaan uit 4 veldspelers en een doelverdediger. Door onze vereniging zal worden gezorgd voor hapjes en muziek. Voor de beste teams is er een prijs en een beker.
Vanwege het krachtsverschil tussen teams van bedrijven zullen wij zoals afgelopen jaren het toernooi splitsen in 2 categorieën, een sterke en een zwakkere poule. Het toernooi voor de veteranenteams zal in een afzonderlijke poule worden afgewerkt. Wij stellen het zeer op prijs als u aan dit toernooi (weer) met een team zult deelnemen. Kosten deelname 25 euro. Het aanmeldingsformulier is in de kantine verkrijgbaar.