Zoals inmiddels ieder jaar gebruikelijk organiseren wij een toernooi voor bedrijven en veteranen. Dit jaar op vrijdag 24 mei 2019 ’s avonds vanaf 19.00 uur. Ook als lid kun je deelnemen met een team, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Het toernooi wordt gesponsord door Rabobank Maastricht en Omstreken. Het is voor de bedrijven een uitermate mooie gelegenheid om met het personeel op informele wijze een fijne en gezellige avond door te brengen hetgeen de werksfeer zeker ten goede komt. Uit reacties van bedrijven en veteranen is gebleken dat zij het toernooi afgelopen jaren als goed georganiseerd en gezellig hebben ervaren.

De wedstrijden worden afgewerkt op kleine velden (¼ normaal veld) en duren 15 minuten per wedstrijd. De teams bestaan uit 4 veldspelers en een doelverdediger.

Het inschrijfgeld voor deelname per team bedraagt slechts € 25,–. U kunt dit overmaken op rekeningnr. NL51 RABO 0132670984 t.n.v. S.V. Meerssen onder vermelding van “inschrijfgeld bedrijven-/veteranentoernooi” of u betaalt gewoon contant tijdens het toernooi. U kunt natuurlijk ook met meer dan 1 team inschrijven.

Door onze vereniging zal worden gezorgd voor lekkere hapjes en leuke muziek. Voor de beste ploegen is er een prijs en een beker. Vanwege het krachtsverschil tussen bedrijventeams zullen wij zoals vorige jaren het toernooi splitsen in 2 categorieën, een sterke en een zwakkere poule. Dit is dan wel afhankelijk van voldoende deelname. Indien uw ploeg zich als sterker dan wel zwakker wenst in te schrijven kunt u dat op bijgevoegd formulier aangegeven. Het toernooi voor de veteranen zal in (een) afzonderlijke poule(s) worden afgewerkt. Wij verzoeken u ruimschoots (liefs 18.00 uur) aanwezig te zijn. Dan kunnen we op tijd starten. De keuken in de kantine is dan geopend.

Wij verzoeken u voor 12 mei a.s. in te schrijven voor het toernooi. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar benheynen@home.nl.